insekter som spiser insekter Fant bilbatterier og snusbokser i byggegropa på rv3/25 – arbeidet på stedet er stanset inntil videre

kamat ki nish kabali Like ved elva Fura er det funnet ei søppelfylling i traseen for nye riksveg 3/25 i Løten. Arbeidet på stedet er stanset inntil videre.